Jak reklamovat & Reklamační řád

Nakupujte na iPhoneLabu bez rizika a starostí. 


Vrácení do 14 dní

Nákup jste si rozmysleli? Nevadí! Pokud se rozhodnete, můžete zboží bez udání důvodu vrátit. 
 • Použijte asistenta níže:
 • Dostanete email s instrukcemi jak bezplatně telefon zaslat zpět na náš sklad (popřípadě prodejnu v Ostravě)
Podmínky vrácení

Výměna zboží do 31 dní

Zakoupený produkt se netrefil do vkusu a chtěli by jste radši jiný? U nás můžete bez starostí vyměnit zakoupené zboží za jiné! 
 • Použijte asistenta níže:
 • Dostanete email s instrukcemi jak telefon vyměnit za jiný model, barvu nebo kapacitu. 
Podmínky výměny
 

 

Reklamace:

Přes veškerou snahu a kontrolu se občas něco přeci jen pokazí. Ale nebojte, na všechny námi prodávané Apple iPhone máte odpovědnost za vady v délce 12 měsíců, s možností rozšíření na 24 měsíců. Na ostatní nové zboží, včetně nových telefonů a veškeré příslušenství je 24 měsíců. Abychom Vám mohli uznat reklamaci, je potřeba, aby byly splněny podmínky:

 • zboží musí být odesláno nejpozději v době, kdy se na produkt vztahuje záruka nebo lhůta odpovědnosti za vady, zároveň musí prodejci oznámit
 • součástí reklamovaného zboží musí být veškeré příslušenství zejména nabíjecí adaptér a nabíjecí kabel, případně dárky dodané s telefonem
 • zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno a nehrozí poškození při přepravě pokud chcete reklamovat iPhone, ten musí být odhlášený z iCloud a být v továrním nastavení
 • doporučujeme do balíku dát také vytištěný reklamační protokol RETINO, který Vám pošleme mailem, pomůže to urychlit celý proces
 • zboží NESMÍ být poškozeno, viz Reklamační řád článek 1, pokud je při kontrole prodejcem zjištěno poškození, je prodejce oprávněn navrhnout reklamujícímu cenu opravy. Pokud reklamující nesouhlasí, bude mu vráceno zboží ve stavu, v jakém bylo přijato na reklamaci
 • reklamující bere na vědomí, že pokud bude chtít uplatnit reklamaci na vadu u produktu, který je jakkoliv poškozen (například mechanicky poškozený displej), musí nejdříve prodejce vyměnit nezbytné části výrobku formou placené opravy. Cenový návrh, nezbytné části pro opravu poškození zákazníkem, formu úhrady a celkové náklady a další náležitosti může závazně reklamující a prodejce odsouhlasit v mailové komunikaci nebo v reklamačním asistentu RETINO. 

Vrácení do 14 dní bez udání důvodu:

Nákup jste si rozmysleli? Nevadí! Pokud se rozhodnete, můžete zboží bez udání důvodu vrátit. Vrácení se řídí mimo jiné také podmínkami, viz níže:

 • platí pro fyzické osoby nepodnikatele
 • zboží musí být odesláno nejpozději do 31 dní od převzetí zboží a zároveň nejpozději do 5 kalendářních dní od podání žádosti
 • vrácené zboží musí být ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno, nerozbalené a nepoužité. V opačném případě jsme nuceni účtovat poplatek dle zákona za jeho uvedení do původního stavu
 • zboží NESMÍ být poškozeno, v případě, že bude zjištěno poškození, jakákoliv neodborná manipulace nebo úprava produktu, je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s uvedením zařízení nebo produktu do stavu, v jakem byl prodán
 • Veškeré dárky a příslušenství dodané spolu se zbožím musí být vráceny společně s produktem, který chcete vyměnit
 • zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno a nehrozí poškození při přepravě
 • pokud chcete vyměnit iPhone, ten musí být odhlášený z iCloud a být v továrním nastavení
 • doporučujeme do balíku dát také schválenou žádost o výměnu zboží RETINO, kterou vám pošleme mailem, pomůže to urychlit celý proces

Výměna zboží do 31 dní:

Zakoupený produkt se netrefil do vkusu a chtěli by jste radši jiný? U nás můžete bez starostí vyměnit zakoupené zboží za jiné! Je potřeba splnit mimo jiné podmínky níže:

 • Jedná se o službu nad rámec povinností prodávajícího, o schválení nebo zamítnutí tedy vždy rozhoduje výhradně prodejce, který se, mimo jiné, dále řídí dalšími body tohoto seznamu
 • zboží musí být odesláno nejpozději do 31 dní od převzetí zboží a zároveň nejpozději do 5 kalendářních dní od podání žádosti písemně, mailem nebo v RETINU a zároveň schválení žádosti z naší strany
 • zboží, které chcete vyměnit, musí být ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno, nerozbalené a nepoužité. V opačném případě jsme nuceni účtovat poplatek dle zákona za jeho uvedení do původního stavu
 • Veškeré dárky a příslušenství dodané spolu se zbožím musí být vráceny společně s produktem, který chcete vyměnit
 • zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno a nehrozí poškození při přepravě
 • pokud chcete vyměnit iPhone, ten musí být odhlášený z iCloud a být v továrním nastavení
 • doporučujeme do balíku dát také schválenou žádost o výměnu zboží RETINO, kterou vám pošleme mailem, pomůže to urychlit celý proces
 • vyměnit lze zboží pouze za jiný produkt ve stejné nebo vyšší hodnotě s doplatkem, nelze měnit za produkt s nižší hodnotou
 • výměna je jednorázová a váže se vždy na konkrétní produkt z objednávky, tozn. na danou fakturu lze uplatnit výměnu zboží pouze jednou a to na všechny položky z faktury
 • výměnou nevzniká nárok na prodloužení původní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě
 

Pokud chcete reklamovat jiný produkt zakoupený na našem eshopu, vyplňte prosím reklamační protokol (ke stažení ZDE) a zašlete nám ho v elektronické podobě na mail info@iphonelab.cz


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro prodej zboží

Reklamované zboží pečlivě zabalte a zašlete:
UNI HOLDING CZECH 2010 s.r.o.
iPhoneLab.cz - Lidická HQ
Lidická 881/37 

703 00 Ostrava-Vítkovice, Telefonní kontakt: 602 958 002 
Česká republika

 

Tento reklamační řád platí na všech provozovnách společnosti.


Článek 1

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 28.12.2016.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 • Záruka se dále nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

     •      po uplynutí záruční doby

     •     opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním (životnost zboží)

     •     mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou (porušení bezpečnostních plomb) nebo zanedbáním běžné péče;

     •     u vad, které nemají prokazatelný vliv na funkčnost, tj. zjm. vady kosmetické

     •     vady vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu

     •     poškození elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

     •     zboží bylo poškozeno počítačovým virem

     •     vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

     •     vada vznikla chybně provedeným upgradem firmware

     •     zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

     •     vady vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro aktuální verzi operačního systému. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi

     •     pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

     •     zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami)

     •     u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;

     •     u použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím

     •     prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy

  • LCD zobrazovač může dle zákona obsahovat světlé, tmavé, či zářící body, jeden až dva tyto body nejsou důvodem k reklamaci.
  • Neručíme za změny a chyby vzniklé při aktualizaci na vyšší verzi iOS dodávanou ze strany společnosti Apple.
  • Apple iPhone může při focení fotoaparátem vydávat klasický zvuk spouště fotoaparátu který nelze v nastavení telefonu deaktivovat.
  • Vysoce lesklý povrch temně černého iPhonu 7 je výsledkem precizního devítikrokového procesu anodizace a leštění. Je stejně tvrdý jako jiné anodizované produkty Apple. Na vysoce lesklém povrchu se ale můžou postupem času objevit drobné škrábance. Z toho důvodu může i varianta  "Zánovní" nebo "Jako nové" obsahovat jemné vlasové škrábance vzniklé při manipulaci s přístrojem. 
  • Služba hledat iPhone musí být před odesláním vypnutá a na telefonu, iPadu nebo Macbooku MUSÍ být odhlášený účet iCloud (jak odhlásit iCloud ZDE). V případě, že zákazník zašle reklamovaný přístroj s přihlášeným účtem iCloud, má prodávající právo zamítnout takovou reklamaci a zaslat toto zboží zpět. 

Článek 2

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

 Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 nebo 12 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží, v závislosti na původní délce.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 5

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

Článek 8

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

×