Obchodní podmínky (pro prodej)

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle §

1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  

UNI HOLDING CZECH 2010 s.r.o.

IČ: 08531455

DIČ: CZ08531455 se sídlem: Ostrava, Zengrova 2990/32a, 703 00 zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79839    

Provozovna: Novinářská 6a, 702 00 Ostrava (OC Futurum Ostrava)

Kontaktní údaje:

email info@iphonelab.cz       telefon +420 602 958 002  www.iphonelab.cz

 

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adreseiphonelab.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

  

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

  

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ. Klinutím na toto tlačítko bere kupující na vědomí, že se zavazuje uhradit kupní cenu a zboží převzít. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky a její rekapitulaci, včetně doručovacích a osobních údajů kupujícího na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Doručením tohoto potvrzení o obdržení objednávky je uzavřena kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.  
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 7. Po převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zkontrolovat, zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou (druh zboží, správné fakturační údaje, IMEI (výrobní číslo) zařízení, barevné provedení a jiné podstatné náležitosti), zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou, zda je zboží nebo jeho obal nepoškozený. V případě, že byl kupujícímu dodáno zboží, které si neobjednal, je spotřebitel povinen ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem kontaktovat prodávajícího.

  

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 2901881473/2010 vedený u Fio banka, a.s.
  • bezhotovostně platební kartou
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY s.r.o.
  • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Zásilkovna
  • Platba pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Pro bližší informace o platbě pomocí splátek klikněte zde.

   Postup při nákupu na splátky

Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství k nakupovanému zboží atd.

V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu).

Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“).

 • Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné být majitelem/kou účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Při vyplňování budete vyzváni k doložení vlastnictví uvedeného bankovního účtu.
 • Při volbě SMS podpisu je potřeba mít k dispozici jeden z těchto druhých osobních dokladů (řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).
 • Pokud nemáte některý z těchto osobních dokladů nebo nejste majitelem/kou bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, pak zvolte podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“.
 • Následně žádost odešlete ke zpracování.

Po odeslání žádosti se Vám zobrazí výsledek žádosti. Stejnou informaci obdržíte i e-mailem.

V případě kladného posouzení žádosti dokončíte proces dle instrukcí na obrazovce nebo v emailu.

 • V případě SMS podpisu Vám zašleme 2 SMS kódy. Prvním potvrdíte, že budete smlouvu podepisovat pomocí SMS kódu. Následně si zobrazíte a potvrdíte všechny dokumenty, které jsou označeny „Zobrazit a potvrdit“. Smlouvu o úvěru podepíšete po potvrzení správnosti údajů ve smlouvě pomocí druhého SMS kódu, který si necháte zaslat. Pro úspěšné podepsání smlouvy je třeba zadat celkem dva SMS kódy.
 • Při volbě Papírové smlouvy s podpisem přes kurýra si stáhněte smluvní dokumentaci, kterou si pročtěte. Kurýrní společnost Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi termín, kdy za Vámi přijede se smluvní dokumentací. Provede identifikaci, Vy smlouvu podepíšete. Jedno vyhotovení smlouvy Vám ponechá a jedno vyhotovení společně s identifikačním formulářem předá do ESSOXu.

Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole. Po úspěšné kontrole ESSOX ihned informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.

Prodejce Vám zasílá zboží a inkasuje od Vás přímou platbu (pokud jste ji zvolili) nejčastěji dobírkou.

   1. Výhody SMS podpisu

    • Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)
    • Podpis smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA
    • Úspora času, rychlost vyřízení Vaší objednávky a splátek v rámci hodin
    • Nemusíte si nic tisknout
    • Jednoduché vyřízení
    • Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)
   2. Bezhotovostně pomocí platební metody TWISTO 

    • Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.
    • V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.
    • Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společnostíTwisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.
    • Bezhotovostně pomocí platební metody Skip Pay

  • Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.
  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  6. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
  1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Prodávající dodá kupujícímu zakoupené zboží bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.
  4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
  6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

   

  VI.

  Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující (spotřebitel), který uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit za následujících podmínek.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
  1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • Pokud zboží nezakoupil distančním způsobem (tedy zakoupil jej např. přímo v kamenné prodejně).
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.
  1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
  3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.V případě, že kupují í bude se zbožím nakládat jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. náhradní díl již byl instalován do zařízení, mobilní telefon byl přihlášen k AppleID apod.), odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou snížením hodnoty zboží.  Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud bylo předmětem prodeje zboží ve zvláštním režimu DPH podle §90, takzvané použité zboží (případně zboží na faktuře označeno jako „Zánovní“, „Rozbalené“, „Lehce použité“, „Použité“ a nebo podobně), je možné takové zboží vrátit pouze ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno. U elektronických zařízení s funkcí iCloud je nezbytné vrátit zařízení v továrním nastavení, s odhlášeným iCloud účtem. Pokud bylo předmětem prodeje zboží nové a jedná se o některý z řady telefonů Apple iPhone, nebo tabletů Apple iPad, je nezbytné pro zdárné vrácení takového zboží jej vrátit neaktivované. Aktivací se rozumí připojení zařízení k síti a nastavení profilu.
  8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
  9. V případě, že kupující dostane od prodávajícího spolu se zbožím dárek k nákupu a kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy dle tohoto článku, je povinen vrátit prodávajícímu i obdržený dárek. Uzavření darovací smlouvy se pro tyto účely sjednává s rozvazovací podmínkou.
  10. Pro úplnost se stanovuje, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů dle výše uvedených podmínek nenáleží kupujícímu, který uzavírá kupní smlouvu v rámci výkonu své podnikatelské činnosti.

    

   

   

   

  VII.

  Práva z vadného plnění

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je zboží vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, je zboží dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi včetně životnosti, fnkčnosti, kompatibility a bezpečnosti odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, kterémůže kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením.
  1. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující- spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Uvedené se vztahuje pouze na kupující, kteří ve smluvním vztahu vystupují jako spotřebitelé. V případě, že kupující vystupuje jako podnikatel, je vůči němu prodávající odpovědný z vadného plnění pouze ohledně těch vad, které zboží mělo při jeho převzetí kupujícím. Kupující je v takovém případě povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí zboží.
  1. U zboží, které je označeno stavem jako "Velmi dobrý", "Uspokojivý", „Předváděcí“, „Použité“, „Zánovní“ nebo „Rozbalené“ (společně dále jen „Použité zboží“) bere kupující na vědomí, že toto zboží již bylo používáno a nejedná se tak o zboží nové, nýbrž zboží použité, které může nést také známky předchozího používání (například oděrky, škrábance, snížený výkon baterie). V této souvislosti pak kupující souhlasí s tím, že dochází ke zkrácení zákonné lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, a to na dvanáct měsíců, a to jak pro případ zakoupení zboží spotřebitelem, tak i podnikatelem.

   

  1. U použitého zboží, které nese označení "Předváděcí", "Rozbalené" a "Zánovní" je toto označení uvedeno jako terminologie prodejce k orientačnímu přiblížení vizuálního popisu stavu a nereflektuje míru jeho předchozího používání nebo provozního opotřebení.

   Práva kupujícího z vadného plnění se nevztahují na následující vady: 

  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (životnost zboží);
  • mechanického poškození, poškození způsobené neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou (porušení bezpečnostních plomb) nebo zanedbáním běžné péče;
  • způsobené kupujícím
  • vady, které nemají prokazatelný vliv na funkčnost, tj. zjm. vady kosmetické;
  • vady vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu;
  • poškození elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje);
  • poškození počítačovým virem;
  • vzniklé provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
  • vzniklé chybně provedeným upgradem firmware;
  • poškození přírodními živly nebo vyšší mocí;
  • vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro aktuální verzi operačního systému. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi;
  • softwaru, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu;
  • poškození používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami);
  • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
  • u použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;
  • o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy
  1. U použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

   

  1. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

   

  1. Kupující bere na vědomí, že LCD zobrazovač může obsahovat světlé, tmavé, či zářící body. Výskyt jednoho nebo dvou těchto bodů není vadou zboží a nemůže být předmětem reklamace.

   

  1. Prodávající neodpovídá za chyby a vady vzniklé v souvislosti s aktualizaci zařízení na vyšší verzi operačního systému iOS dodávanou ze strany společnosti Apple.

   

  1. U Použitého zboží může docházet k tomu, že při focení fotoaparátem bude zařízení vydávat zvuk spouště fotoaparátu, který nebude možné v nastavení vypnout. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a je seznámen s tím, že ji není možné považovat za vadu Použitého zboží.

   

  1. Vysoce lesklý povrch temně černého iPhonu 7 je výsledkem precizního devítikrokového procesu anodizace a leštění. Je stejně tvrdý jako jiné anodizované produkty Apple. Na vysoce lesklém povrchu se ale můžou postupem času objevit drobné škrábance. Z toho důvodu může i varianta A obsahovat jemné vlasové škrábance vzniklé při manipulaci s přístrojem.

   

  1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
   • dodání nového zboží bez vad nebo
   • opravu zboží.

  Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-i to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu kterou by zboží mělo bez vady.

  Kupující má právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

  • prodávající odmítne vadu odstranit, anebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst, 1 a 2 občanského zákoníku;
  • se vada projeví opakovaně;
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

   

   

   

  VIII. SMLUVNÍ ZÁRUKA

  • Prodávající poskytuje na některé části zboží záruku označenou jako „Smluvní záruka“. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní vady:

  • rámu telefonu
  • zadního krytu
  • tlačítka zesílení zvuku
  • tlačítka zeslabení zvuku
  • tlačítka zapnutí / vypnutí
  • tlačítka tichého režimu
  • spodního reproduktoru
  • spodního mikrofonu
  • cívky bezdrátového nabíjení
  • nabíjecího konektoru
  • blesku
  • svítilny
  • (ne na jiné např. mechanické poškození, poškození tekutinami, elektrickým poškozením atp.). Tato záruka se nevztahuje na ostatní komponenty iPhonu tzn. nevztahuje se zejména na základní desku a její součásti, komponenty připevněné/umístěné na/k rámu nebo zadnímu krytu a displej telefonu.
   1. Smluvní záruka se nevztahuje dále na následující vady:

    

   • vzniklé v souvislosti s používáním zboží v nevhodném prostředí (vlhké nebo příliš suché prostředí)
   • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (životnost zboží)
   • mechanického poškození, poškození způsobené neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou (porušení bezpečnostních plomb) nebo zanedbáním běžné péče;
   • vady, které nemají prokazatelný vliv na funkčnost, tj. zjm. vady kosmetické
   • vady vznikly použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu
   • poškození elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
   • poškození počítačovým virem
   • vzniklé provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
   • vzniklé chybně provedeným upgradem firmware
   • poškození přírodními živly nebo vyšší mocí
   • vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro aktuální verzi operačního systému. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi
   • softwaru, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
   • poškození používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami stanovenými výrobcem zboží)

    

   1. Smluvní záruka je poskytována v délce 36 měsíců, není li uvedeno jinak.

   2. Smluvní záruka je poskytována pouze u zboží, u kterého je tak uvedeno.

   3. V případě, že je v nabídce zboží uvedeno vedle názvu zboží „Dárek: Smluvní záruka“, nebo je na faktuře uveden produkt "Smluvní záruka", je Smluvní záruka poskytována v rámci kupní smlouvy a je zahrnuta v kupní ceně za zboží. V ostatních případech je kupující oprávněn objednat si Smluvní záruku jako samostatnou placenou službu, přičemž cena za tuto službu je vždy uvedena u konkrétního zboží.

   4. V případě Rozšířené záruky dochází k odstranění výrobní vady buď opravou vadného dílu, anebo jeho výměnou za nový díl.

   5.  Prodávající vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží záruční list v textové podobě s náležitostmi dle § 2174a občanského zákoníku.

    

   IX. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

   1. Ustanovení této části se použijí pro případ uplatnění práv z vadného plnění a Rozšířené záruky.
   2. Před předáním zboží k reklamaci je Kupující povinen provést zálohu dat uložených na příslušném zařízení. Prodávající neodpovídá za jakékoliv poškození nebo ztrátu dat, které budou v reklamovaném zařízení uloženy. Kupující je rovně povinen před předáním zboží reklamaci vypnout funkci „Hledat iPhone“ a zařízení odhlásit od účtu iCloud. V případě, že některá z těchto povinností nebude splněna, je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení takové reklamace do doby splnění těchto povinností a zboží předat zpět kupujícímu. Náklady vynaložené na opětovné zaslání zboží k reklamaci nese kupující.
   3. Kupující je povinen před předáním zboží na reklamaci odstranit jakékoliv ochranné prvky či nálepky, pokud zboží kupující předá do reklamace ve stavu jiném, není Prodávající zodpovědný za navrácení těchto částí. (zejména ochranné skla,fólie, nálepky, atd).
   4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
   5. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
   6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci uplatněné spotřebitelem ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
   7. Reklamace včetně odstranění vady a informování kupujícího o vyřízení reklamace musí být provedena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
   8. V případě uplatnění reklamace kupujícím, který nevystupuje jako spotřebitel, se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci do 90 dnů ode dne převzetí zboží.
   9. V případě reklamace uplatněné na základě Rozšířené záruky není lhůta k vyřízení takové reklamace stanovena.
   10. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
   11. Prodávající písemně, elektronicky nebo přes reklamační aplikaci RETINO informuje kupujícího o výsledku reklamace.
   12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   13. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby nebo lhůty k uplatnění práv z vadného plnění.
   14. Volbu způsobu vyřízení reklamace má kupující.
   15. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
   16. V případě, že reklamace vady bude důvodná a jako způsob jejího odstranění bude zvolena oprava věci, mohou se prodávající s kupujícím dohodnout, že namísto originálního dílu bude použit díl neoriginální, který se však svou kvalitou blíží kvalitě dílů dodávaných výrobcem. V případě reklamace vady na základě Rozšířené záruky může být neoriginální díl použit i bez souhlasu kupujícího.
   17. Kupující bere na vědomí, že i v případě, že bude při opravě zboží použitý originální náhradní díl Apple, může se kupujícímu na iPhonu objevit upozornění, že telefon není schopen ověřit originalitu dílu.

   X. Doručování

   1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
   2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

     

   XI.

   Mimosoudní řešení sporů

   1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

     

   1.  

   Program Ověřeno zákazníky

   Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

   XII. 

   Doplňkové služby

   V případě, že kupující zakoupil současně s produktem z řady "Apple iPhone" jednu ze služeb níže, má nárok na následující:

   Možnost výměny do 31 dní: 

   • Jedná se o službu nad rámec povinností prodávajícího, o schválení nebo zamítnutí tedy vždy rozhoduje výhradně prodejce, který se, mimo jiné, dále řídí dalšími body tohoto seznamu
   • Služba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím
   • Pro uplatnění služby je nutné mailem nebo přes vitruálního asistenta RETINO požádat prodejce (do žádosti emailem je potřeba uvést pro jaký produkt budete službu chtít uplatnit)
   • Žádost musí být podána nejpozději poslední den trvání služby
   • Zboží musí být zasláno dle instrukcí nejpozději do 3 pracovního dne, ode dne schválení žádosti prodávajícím, jinak je žádost neplatná, a je potřeba zaslat novou žádost v řádném termínu před uplynutím služby
   • Zboží, které chcete vrátit, musí být ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno, nerozbalené a nepoužité. V opačném případě jsme oprávněni účtovat poplatek dle zákona za jeho uvedení do původního stavu, případně uplatnění služby zamítnout
   • Veškeré dárky, obaly a příslušenství dodané spolu se zbožím musí být vráceny společně s produktem, který chcete vyměnit
   • Odpovědnost za vrácení zboží nese kupující
   • Pokud chcete službu uplatnit pro iPhone nebo jiné elektronické zařízení, to musí mít odhlášený z iCloud a být v továrním nastavení
   • Doporučujeme do balíku dát také prodejcem schválenou žádost, kterou vám pošleme mailem, pomůže to urychlit celý proces
   • Pro uplatnění služby musí být zboží ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno
   • Službu lze využít pouze jednou, jejím využitím zaniká nárok na opětovné využití služby na další produkty, leda že by byla s novým produktem opět zakoupena
   • Výměnu lze uplatnit na jiné zboží ve stejné, nebo větší hodnotě (s doplatkem rozdílu), přeplatek nelze vracet

   Možnost výměny do 60 dní: 

   • Jedná se o službu nad rámec povinností prodávajícího, o schválení nebo zamítnutí tedy vždy rozhoduje výhradně prodejce, který se, mimo jiné, dále řídí dalšími body tohoto seznamu
   • Služba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím
   • Pro uplatnění služby je nutné mailem nebo přes vitruálního asistenta RETINO požádat prodejce (do žádosti emailem je potřeba uvést pro jaký produkt budete službu chtít uplatnit)
   • Žádost musí být podána nejpozději poslední den trvání služby
   • Zboží musí být zasláno dle instrukcí nejpozději do 3 pracovního dne, ode dne schválení žádosti prodávajícím, jinak je žádost neplatná, a je potřeba zaslat novou žádost v řádném termínu před uplynutím služby
   • Zboží, které chcete vrátit, musí být ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno, nerozbalené a nepoužité. V opačném případě jsme oprávněni účtovat poplatek dle zákona za jeho uvedení do původního stavu, případně uplatnění služby zamítnout
   • Veškeré dárky, obaly a příslušenství dodané spolu se zbožím musí být vráceny společně s produktem, který chcete vyměnit
   • Odpovědnost za vrácení zboží nese kupující
   • Pokud chcete službu uplatnit pro iPhone nebo jiné elektronické zařízení, to musí mít odhlášený z iCloud a být v továrním nastavení
   • Doporučujeme do balíku dát také prodejcem schválenou žádost, kterou vám pošleme mailem, pomůže to urychlit celý proces
   • Pro uplatnění služby musí být zboží ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno
   • Službu lze využít pouze jednou, jejím využitím zaniká nárok na opětovné využití služby na další produkty, leda že by byla s novým produktem opět zakoupena
   • Výměnu lze uplatnit na jiné zboží ve stejné, nebo větší hodnotě (s doplatkem rozdílu), přeplatek nelze vracet

   Možnost vrácení do 31 dní: 

   • Jedná se o službu nad rámec povinností prodávajícího, o schválení nebo zamítnutí tedy vždy rozhoduje výhradně prodejce, který se, mimo jiné, dále řídí dalšími body tohoto seznamu
   • Služba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím
   • Pro uplatnění služby je nutné mailem nebo přes vitruálního asistenta RETINO požádat prodejce (do žádosti emailem je potřeba uvést pro jaký produkt budete službu chtít uplatnit)
   • Žádost musí být podána nejpozději poslední den trvání služby
   • Zboží musí být zasláno dle instrukcí nejpozději do 3 pracovního dne, ode dne schválení žádosti prodávajícím, jinak je žádost neplatná, a je potřeba zaslat novou žádost v řádném termínu před uplynutím služby
   • Zboží, které chcete vrátit, musí být ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno, nerozbalené a nepoužité. V opačném případě jsme oprávněni účtovat poplatek dle zákona za jeho uvedení do původního stavu, případně uplatnění služby zamítnout
   • Veškeré dárky, obaly a příslušenství dodané spolu se zbožím musí být vráceny společně s produktem, který chcete vyměnit
   • Odpovědnost za vrácení zboží nese kupující
   • Pokud chcete službu uplatnit pro iPhone nebo jiné elektronické zařízení, to musí mít odhlášený z iCloud a být v továrním nastavení
   • Doporučujeme do balíku dát také prodejcem schválenou žádost, kterou vám pošleme mailem, pomůže to urychlit celý proces
   • Pro uplatnění služby musí být zboží ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno
   • Službu lze využít pouze jednou, jejím využitím zaniká nárok na opětovné využití služby na další produkty, leda že by byla s novým produktem opět zakoupena

   XIII.

   Závěrečná ustanovení 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
   3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
   4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

    

    Reklamační protokol univerzální ke stažení ZDE

    

   ×